PvdA huizen

zoek zoek

Coalitieakkoord 2018-2022, Vitaal en Verbindend.

Huizer coalitie presenteert coalitieakkoord en nieuwe wethouders ​De vier coalitiepartijen hebben op dinsdag 15 mei om 16.00 uur het bereikte coalitieakkoord gepresenteerd. Ter plekke is het akkoord ondertekend door de nieuwe coalitie van VVD, CDA, D66 en PvdA.
Lees verder >

De winkels in Huizen mogen op zondag open.

De winkels in Huizen mogen op zondag open. Maar op dat andere verkiezingsthema, de herindeling, borduurt het nieuwe college voort op dat van het vorige. Uiterlijk op 5 juli wil het college een voorstel aan de raad voorleggen om de winkeltijdenverordening te wijzigen. Die moet de ’openstelling van winkels op zondag van 12.00 tot 18.00 uur’ mogelijk maken.
Lees verder >

Kerem Gencer en Bert Schaap door voorkeurstemmen in de raad

De definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen is bekend. Kerem Gencer van de PvdA en Bert Schaap van Dorpsbelangen Huizen zijn met voorkeurstemmen in de raad gekozen.
Lees verder >

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: bekijk hier de uitslag in Huizen

De stembussen voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 zijn gesloten en langzaam druppelen de eerste uitslagen binnen. Zo is er gestemd in de gemeente Huizen.
Lees verder >

Huizen kan bruisen

Als het aan de PvdA Huizen ligt gaat Huizen bruisen. Hoe? Kijk naar het (korte) filmpje!
Lees verder >

Zeker zijn van wonen en werken in Huizen.

Zeker zijn van wonen en werken in Huizen. Hoe? Kijk naar het korte filmpje!
Lees verder >

PvdA Huizen wil fors inzetten op hersteld vertrouwen

De Partij van de Arbeid in Huizen wil de komende raadsperiode werk maken van de participatie van inwoners en het herstellen van vertrouwen dat veel inwoners niet (meer) hebben in de politiek. De PvdA wil het komende jaar gebruiken om samen met de gemeenteraad, het gemeentebestuur en inwoners en Huizer organisaties hierover het gesprek aan te gaan en te komen tot concrete maatregelen. Als aanzet voor een gesprek hierover heeft de PvdA een aantal zaken op papier gezet. ‘Een uitgestoken hand waarvan wij hopen dat deze aangenomen wordt. Gedragenheid, ook voor democratische vernieuwing, komt immers uit de samenleving’ aldus PvdA-fractievoorzitter en lijsttrekker Maarten Hoelscher.
Lees verder >

Even Voorstellen .

Hieronder een korte introductie film:Team PvdA Huizen Gemeenteraadsverkiezingen 2018
Lees verder >

Zeker zijn van zorg dichtbij

Zeker zijn van zorg dichtbij. Hoe zien wij dat? Kijk naar ons korte filmpje! Stem 21 maart lijst 5, PvdA Huizen.
Lees verder >

Verkiezingsprogramma 2018-2022

Verkiezingsprogramma 2018-2022 De afdeling Huizen van de Partij van de Arbeid heeft voor de periode 2018-2022 weer een ambitieus verkiezingsprogramma opgesteld. In de bijlage kunt u een PDF versie van ons verkiezingsprogramma lezen waar de PvdA op in wil zetten bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018
Lees verder >

Zeker zijn van goede regelingen met een laag inkomen

Zeker zijn van goede regelingen met een laag inkomen Wij willen dat mensen met een laag inkomen uitzicht blijven houden op een toekomst. En dan bedoelen we zowel mensen met een bijstandsuitkering, een andere uitkering, AOW-ers, ZZP-ers maar, ook werkenden met een minimum inkomen. Daarom hebben wij, PvdA Huizen, de lokale regelingen, per 1-1-2018, voor u op een rijtje gezet in een handig overzicht. Dit is een algemeen overzicht, persoonlijk advies kunt u krijgen bij de gemeente.
Lees verder >

PvdA Huizen fractie wenst u gelukkig Nieuwjaar en een Gezond 2018 !

PvdA Huizen Fractie wenst u gelukkig Nieuwjaar en een Gezond 2018!
Lees verder >

Maarten Hoelscher lijsttrekker PvdA-Huizen

Maarten Hoelscher lijsttrekker PvdA-Huizen PvdA-fractievoorzitter Maarten Hoelscher is gisteravond door de leden van de Partij van de Arbeid Huizen gekozen als lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.
Lees verder >

Overlijden Loes van Velzen-Gosselaar

Wij ontvingen het droeve bericht dat ons gewaardeerde lid (meer dan 50 jaar) Loes van Velzen-Gosselaar op zaterdag 11 november is overleden. Zij is 80 jaar geworden.
Lees verder >

Reactie PvdA Huizen op besluit GS om herindelingsprocedure.

Reactie PvdA Huizen op besluit Gedeputeerde Staten Noord Holland om herindelingsprocedure Blaricum, Huizen en Laren voort te zetten. Tekst uitgesproken door Maarten Hoelscher tijdens de raadsvergadering van 9 november 2017.
Lees verder >

Winkels blijven dicht op 24 en 31 december

HUIZEN PvdA, VVD en Leefbaar Huizen hebben nog een dappere laatste poging ondernomen om er voor te zorgen dat de winkels op zondag 24 en 31 december bij uitzondering open mogen. Daar diende zij nog een voorstel voor in tijdens de raadsvergadering donderdagavond.
Lees verder >

Resultaten Enquete PvdA Huizen

Afgelopen periode heeft de PvdA fractie gesprekken gevoerd met de inwoners van Huizen en u uitgenodigd om deel te nemen aan de PvdA Huizen enquête. Deze enquête is ingevuld door inwoners van Huizen en het resultaat van deze enquête willen wij graag met u delen.
Lees verder >

Petitie Koopzondagen in Huizen.

Koopzondagen in Huizen. Deze petitie is bedoeld om de gemeente Huizen wakker te schudden over het feit dat zondag geen rustdag meer is maar gewoon een werkdag. d.m.v. deze petitie willen wij de koopzondagen ook naar Huizen halen. Helpt u mee? Wij richten ons nu vooral op zondag 24&31 december 2017
Lees verder >

Raadsvragen Zondagsopenstelling winkels op 24 en 31 december

Naar aanleiding van brieven van Detailhandel Nederland en de Huizer Ondernemers Federatie stelde fractievoorzitter Maarten Hoelscher de navolgende vragen aan het college van B&W van Huizen en de coalitiepartijen.
Lees verder >

PvdA Huizen wil meer van de Huizers weten

De PvdA Huizen wil weten wat de inwoners van Huizen vinden van zaken als veiligheid, belastingen, woningbouw, zorg en cultuur. Om daar achter te komen nodigt de partij de Huizers uit een korte online enquête in te vullen. Dat kan bij de kraam waarmee de PvdA ook dit jaar weer op de Huizerdag staat.
Lees verder >

Geld voor bestrijding kinderarmoede verkeerd besteed

Kinderen mogen door armoede niet in een sociaal isolement terecht komen. Daarom trok Jetta Klijnsma vorig jaar € 100 miljoen extra uit voor armoedebestrijding onder kinderen. Dat geld moet door giften in natura direct bij de kinderen terecht komen.
Lees verder >

Algemene beschouwing PvdA Huizen

De laatste algemene beschouwingen van deze raadsperiode staan in de schaduw van de Arhi-procedure die inmiddels loopt. Nu het de provincie menens lijkt, worden nu nog zelfstandige gemeenten als Huizen, Blaricum en Laren wakker en proberen middels allerlei rare constructies herindeling te voorkomen.
Lees verder >

Veel werk gedaan, veel werk te doen (PvdA Eurodelegatie)

Europa zit in zwaar weer. En de storm is nog lang niet uitgeraasd. Halverwege ons verkiezingsmandaat (2014-2019) is het niet te ontkennen dat de Europese samenwerking niet levert waarop de Europese burger hoopt.
Lees verder >

PvdA Huizen gaat gemeenteraad Huizen voorstellen Raadspodium te organiseren.

PvdA Huizen gaat gemeenteraad Huizen voorstellen Raadspodium te organiseren om mogelijkheid 'cultuureiland' te bespreken aan Havenstraat.
Lees verder >

Pizzameeting in jongerencentrum met Kamerlid Mohammed Mohandis

Pizzameeting met Tweede Kamerlid Mohammed Mohandis. Politici gaan dan in gesprek met jongeren over zaken die hen boeien of storen. Zaken zoals stage, werk vinden,discriminatie,school en Huiswerkbegeleiding. Pizzameeting is op Donderdag 2 maart van 17.00 tot 19.00 in jongeren centrum Connect aan het Gooierserf 124 Huizen. Aanmelden via mkos@versawelzijn.nl
Lees verder >

Bijdrage PvdA Huizen aan Begrotingsraad oktober 2017

U bent twee weken geleden precies 69 jaar oud geworden, waarvoor onze felicitaties, en hopelijk wordt u in oktober volgend jaar 70; de leeftijd waarop uw burgemeesterschap van rechtswege eindigt. Dit is volgens mij uw laatste begrotingsraad als burgemeester en als voorzitter van de gemeenteraad. Bijzonder na al die jaren in Huizen en al die gemeenten daarvoor die u als burgemeester gediend heeft.
Lees verder >

Gastcolumn Margot Leeuwin (PvdA Huizen):

Vorige week heeft de politie bekend gemaakt dat het aantal mensen dat verward worden aangetroffen sterk is gestegen, ook in Huizen. Dit jaar waren er al 90 incidenten.
Lees verder >

Gastcolumn Kerem Gencer (PvdA Huizen): " Veilig voelen, veilig zijn "

Huizen werd recent geconfronteerd met een golf aan autoinbraken, waarbij dure onderdelen zoals navigatiesystemen en airbags buit werden gemaakt. Ook vandalisme zorgt op verschillende plekken in Huizen voor onveiligheidsgevoelens bij de burgers. Een aantal inwoners heeft hierover in een commissievergadering van de gemeenteraad hun ongenoegen uitgesproken.
Lees verder >

Groot nieuws voor chronisch zieken

Een belangrijke wijziging in het chronisch zieken beleid, onder meer na vragen van de PvdA. Iedere chronisch zieke, met fysieke en/of psychische klachten, kan de eigen bijdrage zorg terug krijgen vN de gemeente. Dat is een bedrag van 385€ dit jaar, dus voor veel mensen met een kleine beurs een groot bedrag.
Lees verder >

De Partij van de Arbeid bestaat 70 jaar

De Partij van de Arbeid bestaat 70 jaar en dat vieren we grootst op 30 april en 1 mei met het Festival van de Arbeid. Twee dagen festival met werkelijk voor ieder wat wils: voor jong en oud.
Lees verder >

Werkbezoek aan ‘t Gooi

Op vrijdagmiddag 1 april bracht de Noordhollandse PvdA Statenfractie een werkbezoek aan 't Gooi. Vanuit onze afdeling was fractievoorzitter Maarten Hoelscher bij het werkbezoek aanwezig. PvdA-Statenlid Aukelien Jellema schreef een verslag: https://noordholland.pvda.nl/20…/…/06/werkbezoek-
Lees verder >

Betrokkenheid tonen met vluchtelingen begint met het helpen van mensen in nood.

Medemenselijkheid eindigt waar het marchanderen over getallen en aantallen begint. Wij, raadsleden van de Partij van de Arbeid uit de regio Gooi en Vechtstreek zien ons elke dag in ons werk geconfronteerd met het vraagstuk van vluchtelingen, asielzoekers en statushouders. Mensen die noodgedwongen hun huis, hun stad, hun land zijn ontvlucht omdat het daar onleefbaar is geworden door oorlog. Verscheurd door geweld in een samenleving waar zij geen enkele zeggenschap over, of grip op hun toekomst hebben. Het is volstrekt logisch dat zij op zoek gaan naar een plek waar het veilig is om te leven en waar hun kinderen veilig kunnen opgroeien, tijdelijk of permanent.
Lees verder >

IK STEM 6 APRIL VÓÓR !

Op 6 april 2016 stemt Nederland in een referendum over het samenwerkingsverdrag van de Europese Unie met Oekraïne. Jouw stem maakt het verschil: kiezen voor samenwerking, democratie, handel, vrijheid, democratie en mensenrechten, of kiezen voor uitsluiting en de belangen van Poetin.
Lees verder >

70 jaar Partij van de Arbeid

70 jaar geleden, op 9 februari 1946, werd de PvdA opgericht in het Krasnapolsky in Amsterdam.
Lees verder >

PvdA en Leefbaar Huizen voelden de wethouder over de kwestie aan de tand. ( i.v.m. Subsidieverzoek Huizer Ondernemer)

HUIZEN - Het had nooit mogen gebeuren dat ondernemer Ron Exalto van Elvic HD Videoproductions al sinds oktober 2014 op een antwoord van de gemeente Huizen wacht. Dat gaf wethouder Marianne Verhage donderdag in de commissie ABM toe. PvdA en Leefbaar Huizen voelden de wethouder over de kwestie aan de tand.
Lees verder >

Gastcolumn Maarten Hoelscher (PvdA Huizen): 'Met onwillige honden is het slecht hazen vangen'

Binnenkort zal er een onderzoek plaatsvinden waarmee de bestuurskracht van de gemeenten in de regio onderzocht zal worden. Zo'n onderzoek vond 8 jaar geleden ook plaats en het oordeel over Huizen was toen goed. Dat oordeel gold niet voor alle gemeenten in de regio en er moest daar broodnodig een oplossing voor komen. In het belang van de hele regio! Acht jaar verder kunnen we constateren dat alleen Bussum, Naarden en Muiden echt werk hebben gemaakt van het versterken van hun bestuurskracht.
Lees verder >

Wij wensen u een goed en gezond 2016.

Wij wensen u een goed en gezond 2016.
Lees verder >

Raadsvragen aan de burgemeester n.a.v. krantenartikel Huizer gezin

In de krant hebben we een uitgebreid interview gelezen van een Huizer die eind augustus 2014 werd gearresteerd. De indertijd opgegeven reden was dat zijn gezin zou willen afreizen naar Syrië. De vijf kinderen werden uit huis geplaatst. Begin september van dit jaar werd de zaak tegen het echtpaar wegens gebrek aan bewijs geseponeerd.
Lees verder >

PvdA-leden kunnen nu directe invloed uitoefenen op de koers van de partij!

PvdA-leden kunnen nu directe invloed uitoefenen op de koers van de partij! Via https://platform.pvda.nl
Lees verder >

Begrotingsraad 2015

Margot Leeuwin en Maarten Hoelscher verzorgden vanmiddag de bijdrage in eerste termijn van de PvdA Huizen aan de begrotingsraad. Hieronder hun bijdrage.
Lees verder >

Bijdrage PvdA Huizen begrotingskrant

Begrotingsraad In Huizen wordt op 29 oktober de begroting vastgesteld voor het komende jaar. Hoewel er tegenvallers zijn in de begroting, is het met inzet van in vorige collegeperiodes opgebouwde reserves gelukt een sluitende begroting te presenteren. Het college kiest ervoor om niet extra te bezuinigen en dat vindt de PvdA Huizen een goede zaak. Zo blijven de voorzieningen op peil en daar profiteren wij allemaal van. Hoewel de begrotingsbehandeling een van de hoogtepunten is van het politieke jaar, in de programmabegroting staan immers alle plannen voor het komende jaar en hoeveel geld daaraan gespendeerd wordt, is het vooral de actualiteit die ons bezighoudt.
Lees verder >

PvdA-ombudsteam gaat spreekuren houden in Huizen op de wijkcentra voor vragen over de zorg.

PvdA-ombudsteam gaat spreekuren houden in Huizen op de wijkcentra voor vragen over de zorg. De drie grote decentralisaties brengen veel veranderingen met zich mee en dus ook veel vragen en zorgen bij de mensen. Soms lopen mensen vast bij de gemeente of weten ze de weg niet te vinden. Om laagdrempelige hulp te bieden, te luisteren naar de zorgen en adviezen te geven, gaan we naar de mensen toe. Een jaar lang, iedere maand op een ander wijkcentrum twee maal een spreekuur, zowel overdag als in de avond. Wij hopen hiermee veel mensen te kunnen helpen hun weg te vinden in de nieuwe zorg.
Lees verder >

Informatiebijeenkomst Sociaal domein op 12 december 2014

Op vrijdag 12 december 2014 is er een informatiebijeenkomst voor de inwoners van gemeente Huizen. Tijdens deze bijeenkomst is er ruimte om vragen te stellen over de veranderingen in het Sociaal Domein. Bijeenkomst is vanaf 9.00-11.30u in het gemeentehuis.
Lees verder >

Bezoek fractie aan de Tweede Kamer.

Donderdag 20-11 is (een deel van) onze fractie op bezoek geweest bij de landelijke woordvoerders van de PvdA over de decentralisaties. De bedoeling was om vragen te stellen en informatie te geven vanuit onze gemeente en regio. Loes Ypma, Agnes Wolbert, Manon Fokke en John Kerstens waren aanwezig
Lees verder >

Dagje meelopen op wijkcentrum

Al lang in de planning en op de dag van de oproep om meer de straat op te gaan, heb ik een dag meegelopen op de Draaikom, het wijkcentrum dicht bij de Oostermeent.
Lees verder >

Begrotingskrant oktober 2014

Sinds de raadsverkiezingen van maart 2014 maakt de PvdA geen deel meer uit van het dagelijks bestuur van Huizen. Wij besloten niet in te gaan op de uitnodiging een wethouder te leveren omdat wij ervoor moesten tekenen dat de winkels ook de komende vier jaren niet open gaan op zondag. Hiermee zouden wij een van onze verkiezingsbeloftes breken. Betrouwbare politiek staat voor ons voorop! Wij zijn vol goede moed begonnen aan onze nieuwe rol in de oppositie.
Lees verder >

Strijd voor eerlijk werk vraagt om lange adem

Decent work day is op 7 oktober, maar het had ook op 24 april kunnen zijn. Op die dag waren slechte werkomstandigheden ineens wereldnieuws. Naar later bleek, kwamen er die dag 1135 mensen om in kledingfabriek Rana Plaza in Dhaka, Bangla Desh. 1135 mensen die de dood in gejaagd werden, want het gebouw vertoonde de dag ervoor al enorme scheuren. Maar de productie moest door, de kleren genaaid, dus de arbeiders moesten door. Wie die dag niet zou komen werken werd ontslagen. Uit angst gingen de mensen naar binnen en velen moesten het met de dood bekopen.
Lees verder >

Beleidsplan Sociaal Domein van de gemeente Huizen

De fractie van de PvdA Huizen heeft gisteren in de Raadsvergadering een aantal ideeën gelanceerd, die als goede aanvulling kunnen dienen op het Beleidsplan Sociaal Domein van de gemeente. Gelukkig zag het college ook de meerwaarde en heeft zij toegezegd de ideeën te gaan uitwerken.
Lees verder >

PvdA wil dat provincie mismatch op arbeidsmarkt aanpakt

De provincie Noord-Holland gaat in samenwerking met o.a. de TechniekRaad Noord-Holland in kaart brengen hoe de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in Noord-Holland verbeterd kan worden. Een PvdA-motie die daartoe opriep werd maandag met algemene stemmen aangenomen. PvdA-Statenlid Adnan Tekin: “Ondanks de hoge werkloosheid is er jaarlijks een tekort in Noord Holland aan 950 technisch geschoolde werknemers. De PvdA vindt dat deze mismatch, net als de mismatch in andere sectoren, aangepakt moet worden.”
Lees verder >

PvdA pleit voor accountantsroulatie bij gemeente

Wij vinden het een slechte zaak dat er in Huizen al meer dan 40 (!) jaar dezelfde accountant is. Hoewel ze hun werk goed lijken te doen en iedereen tevreden is over hun werk, is het in deze tijd van accountantsschandalen, niet uit te leggen dat wij als gemeente niet meedoen aan een roulatie van de accountant eens in de zoveel jaar.
Lees verder >

Bezoek aan de bewoners van Zeelt

Zaterdag,28 juni 2014 heeft de PvdA-fractie een bezoek afgelegd aan de bewoners van de Zeelt 6 . Aanwezig waren Vincent, Evelien, Marc, Paul, Bets, Sander, Trees, Wesley en Nathalie. Zij hebben allen een verstandelijke beperking en zij wonen daar met begeleiding van de Stichting Philadelphia.
Lees verder >

Frans Kolk 25 jaar lid PvdA

Vanavond kreeg afdelingsgenoot Frans Kolk, nadat hij kort werd toegesproken door fractievoorzitter Maarten Hoelscher, tijdens een druk bezochte ledenvergadering namens het partijbestuur de versierselen opgespeld die horen bij het 25-jarig lidmaatschap van de partij.
Lees verder >

Liesbet Tijhaar nieuwe voorzitter PvdA Huizen

De afdeling is zeer verheugd Liesbet Tijhaar bereid te hebben gevonden om het voorzitterschap van de Huizer afdeling van de PvdA op zich te nemen.
Lees verder >

PvdA Huizen steunt plan SP en FNV AbvaKabo

PvdA Huizen steunt plan SP en FNV AbvaKabo De PvdA Huizen ondersteunt het idee van de SP, Abvakabo en Jeugdzorg voor een banenpool en een solidariteitsfonds voor de zorgsector van harte. 'Ook in Huizen maken wij ons grote zorgen over een aantal zaken m.b.t. de jeugdzorg' aldus PvdA raadslid Margot Leeuwin. 'De continuïteit en kwaliteit van zorg voor de kwetsbare kinderen die nu onder Jeugdzorg vallen, moeten voorop staan. Het kan niet zo zijn dat zij hun vertrouwde hulpverleners gaan kwijtraken. Dat zou een zeer schadelijk effect op de betrokken kinderen hebben'. Wij hebben hierover al diverse verontruste ouders gehoord.
Lees verder >

Annie de Nies-van Bakel ge-eerd: 65 jaar lid van de PvdA.

Ze werd geboren in Spangen, een wijk in Rotterdam. Wanneer je op 1 mei de iets lager gelegen wijk binnen kwam, was het alsof je in een rood gekleurde zee terecht was gekomen. Ze is lid gebleven van de PvdA ook al was ze niet altijd gelukkig met het door de PvdA gevoerde beleid. Lid in voor en tegenspoed, al 65 jaar. Ze heeft daarvoor de Willem Dreespenning ontvangen.
Lees verder >

Gesprek van de dag

De gemeenteraad staat voor de taak om democratische controle uit te oefenen op de gemeentelijke samenwerkingsconstructies in het sociale domein. Geen eenvoudige opgave, gezien de veelheid en veelvormigheid van de samenwerkingsverbanden. Margot Leeuwin geeft in het Gesprek van de dag haar visie op de positie en invloed van de gemeenteraad.
Lees verder >

Europa ook onze zaak

Op zaterdag 10 mei op de Oostermeent en zaterdag 17 mei op de markt in het oude dorp ligt het verkiezingsmagazine van de PvdA voor je klaar. Je kan erin lezen over de kandidaten van de PvdA voor het Europese parlement en waar zij namens jou aandacht voor gaan vragen. Over Paul Tang en Agnes Jongerius en over Paul Sneijder, Adnan Tekin en Kati Piri. Als je stemt natuurlijk.
Lees verder >

Wij zijn klaar voor de door ons zelf gekozen rol in de oppositie!

Fractie PvdA Huizen heeft taken verdeeld Wij zijn klaar voor de door ons zelf gekozen rol in de oppositie! Constructief waar dat kan, kritisch waar dat nodig is en altijd vanuit de beginselen van sociaal, solidair en solide. En we lopen daarbij niet weg voor onze verantwoordelijkheid; ook niet als het gaat om de huishouding van de gemeenteraad van Huizen.
Lees verder >

Gemeenteraad geïnstalleerd

Donderdag 27 maart is de nieuwe gemeenteraad van Huizen geïnstalleerd.
Lees verder >

De definitieve Uitslag van de Gemeenteraadsverkiezingen 2014

De definitieve Uitslag van de Gemeenteraadsverkiezingen 2014
Lees verder >

PvdA Huizen wil één gemeentelijk jeugdzorgloket

De Partij van de Arbeid wil dat in iedere gemeente één loket komt waar de zorg voor kinderen wordt georganiseerd. Bij dit loket worden verschillende specialismen vertegenwoordigd, zoals schuldhulpverlening, juridisch advies en opvoedondersteuning. Hierdoor is duidelijk waar ouders kunnen aankloppen als zij hulp nodig hebben, krijgen kinderen sneller de juiste hulp en wordt verkokering van zorg tegengegaan. Dit staat in een actieplan van ruim honderd PvdA-lijsttrekkers, waarin zij aangeven hoe zij de jeugdzorg in hun gemeenten willen organiseren.
Lees verder >

PvdA Huizen voert ludieke actie op Vrouwendag!

Komende zaterdag 8 maart staat niet alleen in het teken van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart aanstaandemaar is het ook Internationale Vrouwendag. Om de vrouwen extra in het zonnetje te zetten zal de PvdA Huizen aan alle passerende dames een roos overhandigen en aan de heren een rode afwasborstel. Dit om een eerlijke rolverdeling te bepleiten en de achterliggende positie die vrouwen, ook in ons land, nog steeds innemen onder de aandacht te brengen. Dat is in veel gevallen helaas nog nodig.
Lees verder >

Vragen PvdA Huizen uitvoering 'Fraudewet'

In de media kwam de PvdA Huizen vorige week het volgende bericht tegen: 'uitkeringsinstanties zien sinds begin vorig jaar strenger toe op mensen met een uitkering. Wie door een eigen fout te veel geld ontvangt, komt als fraudeur in het systeem te staan. Het te veel uitgekeerde bedrag moet vervolgens worden terugbetaald, maar er volgt ook een boete ter hoogte van datzelfde bedrag.
Lees verder >

De PvdA Huizen wil jeugdwerkloosheid lokaal aanpakken.

De jeugdwerkloosheid is de PvdA een doorn in het oog. Vandaag presenteert de PvdA daarom een actieplan om jeugdwerkloosheid lokaal aan te pakken. De PvdA Huizen heeft dit plan van harte ondertekend.
Lees verder >

Samen voor stages en vakmanschap

De Partij van de Arbeid wil dat alle jongeren van school gaan met een diploma. Een afgeronde opleiding biedt de beste kansen op de arbeidsmarkt. Wij willen dat de kwalificatieplicht wordt verhoogd naar 21 jaar, zodat er meer middelen zijn om 18-plussers te helpen bij het halen van hun diploma.
Lees verder >

De PvdA Huizen wil eerder hulp bij uit de hand lopende schulden

De Partij van de Arbeid wil mensen waarbij de schulden hen boven het hoofd dreigen te groeien, eerder helpen. We willen voorkomen dat deze mensen in de problemen komen door uit de hand lopende schulden eerder te signaleren zodat er gericht kan worden ingegrepen. Dat staat in actieplan dat PvdA-kamerleden Mariette Hamer en Tunahan Tuzu en verschillende lokale lijsttrekkers, waaronder PvdA Huizen lijsttrekker Maarten Hoelscher, vandaag presenteren.
Lees verder >

Alle scholen in 2015 gezond

Gezonde scholen zijn rookvrij, verkopen geen gefrituurde snacks of energy drinks en hebben aandacht voor sport en bewegen. Daarnaast nemen alle gezonde scholen in Nederland het tegen elkaar op tijdens de ‘Gezonde Spelen’ in een strijd wie zich de ‘Gezondste school van Nederland’ mag noemen. Dit staat in een gezamenlijke verklaring van lokale PvdA-lijsttrekkers, waaronder Maarten Hoelscher uit Huizen, en de PvdA-Tweede Kamerfractie.
Lees verder >

De PvdA luistert

De komende weken zal de PvdA te vinden zijn op diverse winkelcentra in Huizen. Daar luisteren wij graag naar uw mening over de gemeente. Wat gaat er goed, wat kan er beter? Afgelopen zaterdag waren we op de Oostermeent, waar we aan veel mensen deze vragen hebben gesteld. Resultaat: veel inwoners zijn tevreden over onze gemeente, over de goede voorzieningen, prettig wonen, gratis parkeren, veel groen.
Lees verder >

Werkbezoek en bijeenkomst PvdA-ers Gooi en Vechtstreek op zorgboerderij Hoogerlust te Muiden

Wij waren namens de PvdA Huizen bij deze bijeenkomst aanwezig. De bijeenkomst had twee doelen; kennismaking met de zorgboerderij en de toekomstige plannen hiervoor en als PvdA-ers met elkaar de stand van zaken rond de transities (WIJ= WMO, Inkomen en Jeugd) delen.
Lees verder >

Interview met Maarten Hoelscher

Een openhartig gesprek met de herkozen lijsttrekker van de Partij van de Arbeid in Huizen. Wat drijft hem en waar wil hij naar toe in de komende jaren.
Lees verder >

PvdA Huizen bezoekt bijeenkomst medewerkers Vivium

Donderdag 9 januari zijn een aantal fractieleden aanwezig geweest op de bijeenkomst, georganiseerd door de Gooische FNV-bonden, over het Vivium, de grootste thuiszorgorganisatie in de regio Gooi en Vechtstreek. De bijeenkomst ging over de manier dat Vivium met zijn personeel en cliënten omgaat. In de media is daar al veel over gezegd, maar deze berichtgeving is niet altijd eenduidig. Daarom allereerst een uitzetting van de historie van het conflict tussen de negen gemeenten en Vivium, waarvan zowel de klant als medewerkers de dupe zijn.
Lees verder >

Minimabeleid

In de gemeenteraadsvergadering van 12 december 2013 heeft de PvdA fractie aangedrongen op een ruimer minimabeleid dan door het college in eerste instantie voorgesteld. Op het eind van de behandeling heeft de raad in meerderheid ingestemd met het amendement van de PvdA. Een mooi resultaat voor alle inwoners die het minder ruim hebben.
Lees verder >

Brandbrief Minister Blok

De wethouders uit de regio G en V en corporatiedirecteuren hebben een brandbrief naar minister Blok gestuurd. Onder hen onze wethouder Liesbet Tijhaar. In de brandbrief wordt de zorg uitgesproken dat grote groepen huishoudens in (en van buiten) de regio geen financieel passende woning kunnen vinden.
Lees verder >

PvdA bijdrage aan begrotingsbehandeling 2014

De laatste begroting van dit college tijdens de raadsperiode 2010-2014 ligt vandaag ter besluitvorming aan onze raad voor. De begrotingsbehandeling is altijd een bijzonder moment. Als eigenaar van de middelen van de gemeente machtigt de raad het college over de gevraagde budgetten te beschikken om zo alle beleidsvoornemens uit te kunnen voeren. Zeker een laatste begroting als afsluiting van een raadsperiode is speciaal voorzitter. Wij zullen de komende tijd nog uitgebreid terugblikken op deze raadsperiode maar vandaag is, gelet op de agenda, juist het moment om vooruit te kijken. Tevreden achterover leunen is, gelet op de staat van onze economie en de financieel onzekere situatie waarin veel van onze inwoners verkeren, geen optie.
Lees verder >

Agenda

Vergaderingen van de gemeenteraad van Huizen worden live uitgezonden via radio 6FM.

Vergaderstukken vindt u op de website van gemeente Huizen.

Sociale media