PvdA huizen

zoek zoek

Samen voor stages en vakmanschap

 

De Partij van de Arbeid wil dat alle jongeren van school gaan met een diploma. Een afgeronde opleiding biedt de beste kansen op de arbeidsmarkt. Wij willen dat de kwalificatieplicht wordt verhoogd naar 21 jaar, zodat er meer middelen zijn om 18-plussers te helpen bij het halen van hun diploma. Daarnaast wil de PvdA dat er meer wordt geïnvesteerd in ambachtsscholen, want het Nederland van na de crisis kan niet zonder goed opgeleide vakmensen. Dit staat in een actieplan dat PvdA-Tweede Kamerlid Tanja Jadnanasing en lokale lijsttrekkers, waaronder PvdA Huizen lijsttrekker Maarten Hoelscher, vandaag presenteren.
 
We willen dat iedere jongere van school gaat met een diploma, en daarmee met voldoende kansen de arbeidsmarkt op gaat. Nu komt het nog voor dat scholieren moeten stoppen met hun opleiding omdat zij geen stageplek weten te vinden. Dit voorkomen we door het wettelijk vastleggen van een stagegarantie. Ook zien wij dat jongeren afhaken, omdat zij worstelen met hun overstap van het vmbo naar het mbo. Door iedere jongere een loopbaancoach te geven laten we deze overgang soepel verlopen.
 
De PvdA wil ook zelf het tekort aan stageplekken aanpakken, door in iedere gemeente per tien medewerkers één stageplek aan te bieden. Ook moeten gemeenten de verantwoordelijkheid nemen om het regionale bedrijfsleven en scholen bij elkaar te brengen. In gemeenten waar dit nog niet gebeurt worden ‘stage-voor-stages-beurzen’ georganiseerd, waarin scholieren en het bedrijfsleven elkaar op laagdrempelige wijze leren kennen.
 
'Het naar elkaar toe brengen van vraag en aanbod blijkt in de praktijk vaak lastig' aldus Maarten Hoelscher. 'De gemeente kan niet alle problemen oplossen maar heeft wel een voorbeeldfunctie en kan in een regisseursrol bedrijfsleven en het onderwijs dichterbij elkaar brengen'.

Agenda

Vergaderingen van de gemeenteraad van Huizen worden live uitgezonden via radio 6FM.

Vergaderstukken vindt u op de website van gemeente Huizen.

Sociale media