PvdA huizen

zoek zoek

Wij zijn klaar voor de door ons zelf gekozen rol in de oppositie!

 

Fractie PvdA Huizen heeft taken verdeeld

Wij zijn klaar voor de door ons zelf gekozen rol in de oppositie! Constructief waar dat kan, kritisch waar dat nodig is en altijd vanuit de beginselen van sociaal, solidair en solide. En we lopen daarbij niet weg voor onze verantwoordelijkheid; ook niet als het gaat om de huishouding van de gemeenteraad van Huizen.

De fractie heeft, in samenspraak met het afdelingsbestuur, de taken voor de komende tijd als volgt verdeeld:

Maarten Hoelscher - fractievoorzitter (en lid presidium gemeenteraad)
Kerem Gencer - fractiesecretaris (en vervanging fractievoorzitter)
Margot Leeuwin - fractiepenningmeester.

De gemeenteraadsfractie wordt ondersteund door twee inmiddels door de gemeenteraad benoemde lijstopvolgers:
Niek Honing - steunfractielid
John Zuurveen - steunfractielid

Commissie Sociaal Domein:
Namens fractie:
Margot Leeuwin
John Zuurveen
plaatsvervanger Kerem Gencer

 

Voorzitter Commissie Sociaal Domein (en lid agendacommissie gemeenteraad)
Maarten Hoelscher

Commissie Fysiek Domein:
Namens fractie:
Maarten Hoelscher
Niek Honing
plaatsvervanger Kerem Gencer

 

Commissie Algemeen Bestuur en Middelen:
Namens fractie:
Kerem Gencer
Margot Leeuwin
plaatsvervanger Maarten Hoelscher

Rekeningencommissie:
Namens fractie:
Margot Leeuwin
plaatsvervanger Kerem Gencer

Evaluatiecommissie burgemeester en griffie:
Maarten Hoelscher

 

De fractie vergadert elke maandag om 20.00 uur van de week waarin de commissie- en raadsvergaderingen plaatsvinden in het gemeentehuis. Het vergaderschema van de gemeenteraad vindt u op www.huizen.notudoc.nl. De fractievergaderingen zijn bij te wonen voor leden van de PvdA Huizen. Alleen wanneer vergaderingen over personen of vertrouwelijke informatie gaan, vergadert de fractie in beslotenheid. Indien van toepassing worden zulke agendapunten aan het einde van fractievergaderingen besproken.

Wilt u als inwoner van Huizen of vertegenwoordiger van een organisatie iets onder de aandacht van de fractie brengen?

Neemt u dat contact op met onze fractiesecretaris Kerem Gencer. Hij is te bereiken via kgencer4@gmail.com. Dan maken wij graag een afspraak met u. U kunt ons via het genoemde mailadres ook informatie toesturen.

 

 

 

Agenda

Vergaderingen van de gemeenteraad van Huizen worden live uitgezonden via radio 6FM.

Vergaderstukken vindt u op de website van gemeente Huizen.

Sociale media