PvdA huizen

zoek zoek

PvdA Huizen steunt plan SP en FNV AbvaKabo

 

PvdA Huizen steunt plan SP en FNV AbvaKabo 
 

De PvdA Huizen ondersteunt het idee van de SP, Abvakabo en Jeugdzorg voor een banenpool en een solidariteitsfonds voor de zorgsector van harte. 

'Ook in Huizen maken wij ons grote zorgen over een aantal zaken m.b.t. de jeugdzorg' aldus PvdA raadslid Margot Leeuwin. 'De continuïteit en kwaliteit van zorg voor de kwetsbare kinderen die nu onder Jeugdzorg vallen, moeten voorop staan. Het kan niet zo zijn dat zij hun vertrouwde hulpverleners gaan kwijtraken. Dat zou een zeer schadelijk effect op de betrokken kinderen hebben'. Wij hebben hierover al diverse verontruste ouders gehoord.
 
De PvdA Huizen meent dat juist kinderen uit probleemgezinnen of met meervoudige problemen behoefte aan stabiliteit hebben; zij kunnen minder goed tegen veranderingen. De gemeente krijgt een belangrijke rol bij het kiezen van zorgverleners en de kwaliteit is hierbij, zeker gelet op de begrotingspositie van de gemeente Huizen, belangrijker dan de prijs.
Natuurlijk moet er gerekend worden en zijn de budgetten lager dan voorheen maar wat de PvdA betreft mogen er geen concessies gedaan worden aan goede hulp aan kinderen. De PvdA wil hiervoor eventueel extra middelen uit de reserves inzetten als dat nodig blijkt te zijn. 'Het college trekt ook een ton uit voor een nieuwe parkeerplaats bij Sijsjesberg; dat geld kan wat ons betreft beter in goede zorg, in dit geval voor kinderen geïnvesteerd worden' geeft Leeuwin aan.

Verder is het behoud van de expertise van de huidige medewerkers van groot belang. Hun kennis mag niet verloren gaan. Zij kunnen  op andere wijze of op andere plekken worden ingezet, daarom is een banenpool een goed plan. Niemand wil nog meer werklozen en hun ervaring is onmisbaar. 
 
Tot slot is een regionaal solidariteitsfonds noodzakelijk omdat een aantal onderdelen van de jeugdzorg niet per gemeente maar per regio geregeld moet worden. Samen delen we die zorg en dus ook de lasten daarvan. Speciale jeugdinstellingen, jeugd-GGZ en jeugdreclassering zijn belangrijke onderdelen van een totaal pakket aan zorg maar zijn gelukkig niet zo vaak nodig dat iedere gemeente dit apart moet organiseren. Een gezamenlijke aanpak zal ook kostenbesparend werken.
 

De PvdA Huizen wil het belang van de kinderen niet ondergeschikt maken aan budgetten! De fractie zal de keuzes en prioriteiten van de portefeuillehouder nauwlettend volgen.

Agenda

Vergaderingen van de gemeenteraad van Huizen worden live uitgezonden via radio 6FM.

Vergaderstukken vindt u op de website van gemeente Huizen.

Sociale media