PvdA huizen

zoek zoek

Werkbezoek en bijeenkomst PvdA-ers Gooi en Vechtstreek op zorgboerderij Hoogerlust te Muiden

 

Op de zorgboerderij werken op werkdagen volwassenen met een beperking of een psychiatrische aandoening. Op zaterdag worden hier kinderen met een beperking of stoornis opgevangen, die eindeloos kunnen rennen en ravotten en veel ruimte en vrijheid krijgen, maar waar wel begeleiding voor aanwezig is. 

De visie van de beheerders van Hoogerlust is dat het mes naar twee kanten moet snijden. Enerzijds willen zij mensen een zinvolle dagbesteding/werk bieden, anderzijds willen zij dat er nuttig werk wordt gedaan, zodat hiermee weer een bijdrage aan de samenleving kan worden gegeven. 

Voorbeelden zijn het kloven van hout (dat weer aan particulieren wordt verkocht), het grootbrengen van kalveren, de intensieve samenwerking met een imker en het telen van groenten, die weer aan restaurants in Weesp worden verkocht. 

We spraken een moeder met een jongetje met autisme, dat ook aan ADHD leidt (ik noem hem even Bart). Bart zit op een speciale basisschool en kan niet alleen buiten spelen. Aangezien hij snel boos wordt en zich niet kan aanpassen escaleert het erg snel als hij met andere kinderen speelt. Met een persoonsgebonden budget (PGB)kan hij nu 1 dag per week op Hoogerlust komen spelen. Hij geniet hiervan. Heeft veel ruimte (letterlijk en figuurlijk) , wordt goed opgevangen en begeleid en kan zijn energie kwijt. Bovendien ontlast zijn verblijf op Hoogerlust het gezin een dag per week. Doordat Bart naar Hoogerlust gaat kunnen zijn vader en moeder ook iets ondernemen met het jongere broertje en zusje en op een andere wijze aandacht aan ze geven. De moeder gaf aan dat ze er erg voor moet waken dat de andere kinderen niet tekort komen, omdat Bart erg veel aandacht vraagt en veel ruzie maakt met zijn broertje. De moeder maakt zich erg veel zorgen over alle ontwikkelingen en of dit PGB na 2014 nog beschikbaar is. 

Wat opviel in het gesprek met deze moeder en de inbreng van een andere moeder is dat zij het op zich goed vinden dat de zorg overgeheveld wordt naar de gemeenten en dat zij hier positief tegenover staan. Ook zij hebben een aantal negatieve ervaringen met hulpverleners en voelen zich niet altijd serieus genomen en gehoord.

Tegelijkertijd maken zij zich veel zorgen of de gemeenten het aan kunnen, of wij voldoende deskundigheid in huis hebben en of zij nog wel aanspraak kunnen maken op wat zij belangrijk en nodig vinden voor hun kinderen.

Hoogerlust heeft ambitieuze plannen voor een zorgboerderij met dieren, verbouwen van groenten, zorgwoningen, bakkerij, slager en kaasmakerij of iets dergelijks. Een prachtig (haalbaar?)conceptwaarover op dit moment gesprekken met externen worden gevoerd.

Als PvdA-ers hebben we uitvoerig stilgestaan bij de stand van zaken van de verschillende transities, op welke wijze wij straks de college-onderhandelingen willen ingaan, welke ideeën er zijn over portefeuilleverdelingen en hoe wij regionaal beter kunnen samenwerken en elkaar beter kunnen vinden op regionale dossiers. Word vervolgd! Het was zinvol en belangrijk om dit met elkaar te bespreken.

Margot Leeuwin en Liesbet Tijhaar

Agenda

Vergaderingen van de gemeenteraad van Huizen worden live uitgezonden via radio 6FM.

Vergaderstukken vindt u op de website van gemeente Huizen.

Sociale media