PvdA huizen

zoek zoek

Beleidsplan Sociaal Domein van de gemeente Huizen

 

De fractie van de PvdA Huizen heeft gisteren in de Raadsvergadering een aantal ideeën gelanceerd, die als goede aanvulling kunnen dienen op het Beleidsplan Sociaal Domein van de gemeente. Gelukkig zag het college ook de meerwaarde en heeft zij toegezegd de ideeën te gaan uitwerken.
JAARLIJKS HUISBEZOEK OUDEREN
Eén van de plannen is een jaarlijks bezoek aan de vele 75+-ers, die Huizen rijk is. Er bestaat al een eenmalig bezoek om mensen voor te lichten over mogelijkheden ter ondersteuning van het langer thuis wonen. Nu Huizen ook een dementie-vriendelijke gemeente is geworden afgelopen week, zal een herhaald, jaarlijks bezoek zeker zijn vruchten afwerpen. Vrijwilligers van de Vrijwilligers Centrale(VC) krijgen een korte instructie en zorgen met hun bezoeken niet alleen voor wat gezelligeheid maar ook en vooral voor signalering van zaken die niet goed lopen. Natuurlijk zullen veel mensen uit zichzelf of via de mantelzorg om de hulp vragen die nodig is, maar de PvdA vreest dat er ook een groep is die dat niet doet. Zij zijn te bescheiden, beschaamd of onwetend om de hulp van de gemeente in te roepen. Zo kunnen er schrijnende situaties ontstaan van verwaarlozing, vervuiling en ernstige eenzaamheid. Op hoge leeftijd kunnen de omstandigheden snel wijzigen door het overlijden van een partner, ziekte of dementie.
SOCIALE KAART HULPVERLENING
Een tweede voorstel betreft de communicatie met de inwoners van Huizen. Kwetsbare mensen die hulp nodig hebben, weten straks niet meer waar die te krijgen is. De PvdA zou graag zien dat er een simpele kaart komt met alle mogelijkheden en telefoonnummers van de juiste organisaties. Die Sociale Kaart Hulpverlening ligt straks op alle centrale punten in de gemeente, bij de huisartsen, in de wijkcentra e.d. zodat iedereen daar, wanneer nodig, gebruik van kan maken. Er bestaat al een Sociale Kaart Minima, waar kort alle regelingen op staan, waar mensen recht op hebben.
MATCH-BIJEENKOMST HULPVERLENERS
Huizen kent het maatschappelijk diner, waar matches worden gemaakt tussen bedrijven en non-profitinstellingen. Dat levert ieder jaar mooie resultaten op. De PvdA stelt voor om iets dergelijks te organiseren voor alle instellingen die ondersteuning bieden aan kwetsbare mensen. Zij  werken vaak zelfstandig en zouden met elkaar mogelijk komen tot goede verbanden en samenwerking. Zo kunnen meerdere woonvormen wellicht één slaapwacht delen, kunnen vrijstaande appartementen in verzorgingshuizen gebruikt gaan worden door jongeren met een beperking, kan er samengewerkt worden in een werkplaats, winkel of restaurant door mensen met verschillende mogelijkheden. Ideeën genoeg en goede samenwerking kan menskracht, tijd en geld besparen en hele leuke projecten opleveren. Een mooi voorbeeld uit de praktijk is de samenwerking op de volkstuin van de Meentamorfose door mensen met een psychiatrische achtergrond en mensen met een visuele beperking van Visio.

Margot Leeuwin

 

Agenda

Vergaderingen van de gemeenteraad van Huizen worden live uitgezonden via radio 6FM.

Vergaderstukken vindt u op de website van gemeente Huizen.

Sociale media