PvdA huizen

zoek zoek

Begrotingskrant oktober 2014

 

 

 

PvdA Huizen logo

 

 

Sinds de raadsverkiezingen van maart 2014 maakt de PvdA geen deel meer uit van het dagelijks bestuur van Huizen. Wij besloten niet in te gaan op de uitnodiging een wethouder te leveren omdat wij ervoor moesten tekenen dat de winkels ook de komende vier jaren niet open gaan op zondag. Hiermee zouden wij een van onze verkiezingsbeloftes breken. Betrouwbare politiek staat voor ons voorop! Wij zijn vol goede moed begonnen aan onze nieuwe rol in de oppositie.

 

Die rol vullen wij kritisch maar ook constructief in. Waar wij een andere mening hebben dan het college, dienen wij amendementen; waar wij het met het college eens zijn, geven wij onze steun. Veel van het beleid dat nu aan de orde komt, is nog uitwerking van het collegebeleid van de afgelopen jaren. Er wordt geïnvesteerd in voorzieningen voor ons allemaal en dat is prima; ook voor onze economie!

 

Maar er verandert ook een en ander. Zo wordt het behoedzame financiële beleid dat Huizen financieel gezond heeft gemaakt, overboord gegooid om coalitiepartijen hun verkiezingsbeloftes te laten inlossen. Dorpsbelangen mocht bijvoorbeeld in ruil voor de steun aan dit college de gehele reserve afvalstoffenheffing van 1,9 miljoen euro aan de burgers teruggeven. Op zich nobel maar dit eenmalige bedrag van euro van iets meer dan honderd euro heeft wel tot gevolg dat toekomstige kostenstijgingen meteen aan burgers doorberekend moeten worden; er is immers geen buffer meer. Ook wordt er de komende vier jaar jaarlijks 10% korting gegeven op de OZB. Een maatregel die het meest ten goede komt aan de rijkste inwoners van ons dorp. Wij hadden een andere keuze gemaakt! A die cadeautjes worden uitgedeeld terwijl er 1 miljoen euro bezuinigd moet worden de komende jaren. Alle extra uitgaven van dit college leiden daar bovenop tot 222.000 euro hogere bezuinigingen. Aangezien er tegenvallers in de begroting blijken te zijn, moet daarnaast nog eens 800.000 meer bezuinigd worden. Alles bij elkaar een bedrag van 2 miljoen euro per jaar! Geen tijd om grote uitgaven te doen en cadeautjes uit te delen zou je zeggen. En dan komen de decentralisaties van de Jeugdzorg, delen van de AWBZ en de nieuwe Participatiewet er nog aan! De PvdA wil eerst beslissingen te nemen over bezuinigingen en dan pas besluiten over het wel of niet doen van uitgaven. Dan kun je pas echte keuzes maken. U bent er immers niet bij gebaat om eenmalig een sigaar uit eigen doos te krijgen om vervolgens te constateren dat u blij bent gemaakt met een dode mus.

 

Wij zullen de komende jaren blijven hameren op behoud van onze financieel gezonde positie zodat wij het Huizer beleid van investeren in een gezond, veilig en sociaal leefklimaat kunnen voortzetten.

 

 

PvdAFractie2014 500dpi

 

 

 

 

 

 Internet www.pvda-huizen.nl

Facebook www.facebook.com/Pvdahuizen

Twitter @pvdahuizen

Agenda

Vergaderingen van de gemeenteraad van Huizen worden live uitgezonden via radio 6FM.

Vergaderstukken vindt u op de website van gemeente Huizen.

Sociale media