PvdA huizen

zoek zoek

Bijdrage PvdA Huizen begrotingskrant

 

Bijdrage PvdA Huizen begrotingskrant

Begrotingsraad
In Huizen wordt op 29 oktober de begroting vastgesteld voor het komende jaar. Hoewel er tegenvallers zijn in de begroting, is het met inzet van in vorige collegeperiodes opgebouwde reserves gelukt een sluitende begroting te presenteren. Het college kiest ervoor om niet extra te bezuinigen en dat vindt de PvdA Huizen een goede zaak. Zo blijven de voorzieningen op peil en daar profiteren wij allemaal van.

Hoewel de begrotingsbehandeling een van de hoogtepunten is van het politieke jaar, in de programmabegroting staan immers alle plannen voor het komende jaar en hoeveel geld daaraan gespendeerd wordt, is het vooral de actualiteit die ons bezighoudt.

Menselijk drama
Vele duizenden vluchtelingen trekken door Europa. Dag na dag zien we beelden die door merg en been gaan. Mensen worden op stations als dieren uit elkaar geslagen. Landen duwen stromen met vluchtelingen naar elkaar toe, stoppen ze in bussen rijden ze naar de grens en gooien ze er dan eruit op anderhalf vliegen van hier. Wij kunnen ons gezicht niet afwenden. De politiek is mede verantwoordelijk voor het vinden van een oplossing. Dat betekent mensen die in hoge nood zijn in Europees verband een veilig onderkomen bieden. Ook in onze regio en gemeente. En dat betekent ook dat we een antwoord bieden op de terechte zorgen van mensen over bijvoorbeeld de locaties waar we vluchtelingen opvangen en de hoge woningnood.

Wat doet Huizen?
Huizen werkt voor wat betreft de opvang van asielzoekers nauw samen met de regiogemeenten. Dat vinden wij een goede zaak. Op Crailo is inmiddels een plek ingericht voor de tijdelijke opvang van zo’n 100 asielzoekers. De PvdA Huizen is trots op onze ambtenaren en de vele vrijwilligers die zich dag en nacht inzetten om de opvang op goede en menselijke wijze te laten verlopen. Over opvanglocaties voor langere tijd wordt momenteel overlegd met de regiogemeenten en de provincie. Hopelijk leidt dit snel tot resultaat en kunnen ook wij ons steentje bijdragen aan het opvangen van vluchtelingen.

Draagvlak
Maar dit kan niet zonder dat er draagvlak is onder onze inwoners. Gelukkig horen en voelen wij de bereidheid in Huizen om vluchtelingen op te vangen en verder te helpen. Het is van groot belang dat draagvlak te behouden. Dat kan door met inwoners het gesprek aan te gaan op het moment dat er concrete plannen zijn om een bepaalde locatie aan te wijzen voor opvang. En dus niet nadat het besluit al is genomen. Ook moet de gemeente helder en duidelijk met inwoners (blijven) communiceren. Dat geldt altijd maar zeker over dit onderwerp! Gelukkig doet de gemeente dat. Voor informatie over de opvang van vluchtelingen, en wat u zelf kunt doen, kijkt u op de website van de gemeente (www.huizen.nl).

 

Wilt u ons spreken of iets aan ons kwijt? Wij staan u graag te woord. Onze contactgegevens staan op onze website. Daar, en op onze Facebookpagina PvdA Huizen, vindt u ook andere informatie over de PvdA in Huizen.

 

Pvda Huizen balk.jpg

Agenda

Vergaderingen van de gemeenteraad van Huizen worden live uitgezonden via radio 6FM.

Vergaderstukken vindt u op de website van gemeente Huizen.

Sociale media