PvdA huizen

zoek zoek

Gastcolumn Maarten Hoelscher (PvdA Huizen): 'Met onwillige honden is het slecht hazen vangen'

 

Gastcolumn Maarten Hoelscher (PvdA Huizen): 'Met onwillige honden is het slecht hazen vangen'

Binnenkort zal er een onderzoek plaatsvinden waarmee de bestuurskracht van de gemeenten in de regio onderzocht zal worden. Zo'n onderzoek vond 8 jaar geleden ook plaats en het oordeel over Huizen was toen goed. Dat oordeel gold niet voor alle gemeenten in de regio en er moest daar broodnodig een oplossing voor komen. In het belang van de hele regio! Acht jaar verder kunnen we constateren dat alleen Bussum, Naarden en Muiden echt werk hebben gemaakt van het versterken van hun bestuurskracht. 

Met als doel hun inwoners beter te kunnen bedienen. Dat zij in hun gemeente goed kunnen blijven wonen, leven en werken. De overheid draagt immers steeds meer bevoegdheden en verantwoordelijkheden over aan gemeenten. Zo gaan gemeenten sinds 1 januari 2015 bijvoorbeeld over jeugdzorg, WMO en participatie. Om die uitdagingen aan te kunnen, zijn grote en sterke gemeenten nodig. Ook in het Gooi!
De zojuist genoemde gemeenten begrepen dit en zijn per 1 januari jl., niet zonder slag of stoot overigens, gefuseerd tot de gemeente Gooise Meren. Dit verandert de verhoudingen in de regio behoorlijk! Huizen is niet meer de in grootte tweede gemeente van de regio en naast Gooise Meren en Hilversum resteren er in het oosten vier kleinere gemeenten met samen ongeveer 70.000 inwoners die bestuurd worden door 4 burgemeesters, 12 wethouders en met 68 raadsleden. Ter vergelijking: Gooise Meren, met 56.000 inwoners, heeft 31 raadsleden en 5 wethouders. In het westen liggen nog Weesp en Wijdemeren.
Van de opdracht van de provincie aan Huizen en de BEL-gemeenten om werk te maken van hun samenwerking is weinig terecht gekomen. De politieke wil daartoe ontbreekt tot op heden en het is in de ogen van de PvdA Huizen dan ook nodig dat de provincie de regie stevig in handen pakt. Met onwillige honden is het namelijk slecht hazen vangen. Het kan niet zo zijn dat we blijven doormodderen in de regio.  Laten wij ons echter eerst richten op de uitkomst van het onderzoek dat gaat plaatsvinden en daarna spreken over allerlei mogelijkheden. Onze voorkeur gaat al geruime tijd uit naar fusie; in uw belang! Maar wij staan open voor betere alternatieven. 
Maarten Hoelscher
PvdA Huizen

 

Agenda

Vergaderingen van de gemeenteraad van Huizen worden live uitgezonden via radio 6FM.

Vergaderstukken vindt u op de website van gemeente Huizen.

Sociale media