PvdA huizen

zoek zoek

Interview met Maarten Hoelscher

 

Wie is Maarten Hoelscher? (waarom vind je dat en dat belangrijk?)

Ik ben geboren in Amsterdam op 26 december 1968. Vanaf mij tweede tot mijn achttiende verjaardag heb ik in Bussum gewoond. Ik heb het geluk gehad op te groeien in een gezin en omgeving waarin ik alle kansen kreeg mijzelf te ontwikkelen en er voldoende geld was om allerlei leuke dingen te doen en gebruik te maken van alle geboden kansen. Ik leerde wel van mijn ouders dat ik bevoorrecht was en dat allerlei zaken die ik als normaal beschouwde geen vanzelfsprekendheid waren. Mijn moeder was politiek actief voor de PvdA en daardoor zijn politiek en de zorg voor kwetsbaren in de samenleving mij met de paplepel ingegoten. Veel mensen begrepen de keuze voor de PvdA niet. Wij waren toch niet arm? Het is echter een misvatting dat je als je een sociaal gezicht hebt, en iets wilt betekenen voor mensen die het minder goed hebben, dat moet doen vanuit een achterstandssituatie.

 

Vertel eens iets over jezelf? (getrouwd, kinderen etc)

Ik ben getrouwd met Lucille die ik al ken vanaf de eerste klas van de middelbare school. Na het VWO gingen wij studeren in Amsterdam om in 1996, vlak voor de geboorte van onze dochter Saskia, naar Huizen te verhuizen. In 1997 volgde dochter Lotte en in 2000 en 2002 onze zonen Hidde en Jasper. Een mooi gezin waar ik heel trots op ben. Uiteraard probeer ik ook anders dan als ‘ouder van’ betrokken te zijn bij mijn kinderen: fluiten bij sporten, bardiensten draaien en dergelijke maar ik heb bijvoorbeeld ook vier jaar in de Ouderraad van het Vituscollege in Bussum gezeten; mijn oude school en die van mijn oudste dochter.

 

Naast mijn gezin en mijn baan als vakbondsbestuurder ben ik sinds 2002 politiek actief in Huizen voor de PvdA. Eerst als afdelingsbestuurslid en sinds 2006 als raadslid. Vanaf 2009 ben ik fractievoorzitter en nu voor de tweede keer lijsttrekker.

 

De zondag ben ik op het hockeyveld te vinden. Sinds 1987 ben ik bondsscheidsrechter bij de hockeybond. De laatste tien jaar in de heren hoofdklasse, de eredivisie van het hockey. Ik moet daarvoor mijn conditie op peil houden en daarom ben ik regelmatig in de sportschool terug te vinden.

 

Vertel eens iets over je dagelijkse werk bij de vakbond.

Ik ben als vakbondsbestuurder verantwoordelijk voor de collectieve belangenbehartiging van de leden van Vakbond De Unie in de beveiliging, op Schiphol en het CBR. Ik onderhandel met hun werkgever over cao’s, Sociaal Plannen, pensioenregelingen, etc. Ik heb als bestuurder uiteraard veel contact met leden; zo blijf ik goed op de hoogte wat er onder hen speelt. Ik ben veel onderweg van vergadering naar vergadering maar werk ook regelmatig thuis zodat ik werk en privé goed kan combineren

 

Wat drijft jou op alle terreinen (werk, politiek, privé, sport etc)?

Dat ik een actieve bijdrage wil leveren aan de samenleving. Ik doe dat uiteraard vanuit mijn idealen en principes maar kies daarbij een pragmatische insteek. Mijn uitgangspunt daarbij is ‘wat je doet, moet je goed doen’.

 

Wat is de verbindende factor in alles wat je doet?

Werken met en voor mensen. Dat is al vanaf jongs af aan zo: ik was op school actief in de Leerlingenraad, de film – en de feestcommissie; binnen mijn hockeyvereniging in het Jeugdbestuur en de scheidsrechterscommissie. Later heb ik meer dan 12 jaar scheidsrechters aangewezen in de district arbitrage commissie waarvan ik 5 jaar voorzitter ben geweest.

 

Opnieuw lijsttrekker, waarom?

Ik vind de politiek leuk. Niet alleen de inhoud maar ook het politieke spel; daar ben ik eerlijk over. Uiteindelijk betekent dat ‘spel’ wat je wel en niet van je uitgangspunten en programma kunt realiseren. Aan politici die ‘roeptoeteren’ dat zij het beter weten, heeft niemand wat. Het gaat er om wat je ervan realiseert. Daarvoor word je gekozen. En keuzes maken is soms lastig; zeker als je compromissen moet sluiten. Ik heb nu 5 jaar ervaring als fractievoorzitter en wil dolgraag door om er voor de te zorgen dat de PvdA sterk uit de verkiezingen komt en dat wij Huizen sociaal kunnen houden!

 

Wat is jouw wens voor Huizen?

Huizen is een ongelooflijk mooi dorp om in te wonen, werken en recreëren. Dat moet vooral zo blijven. Maar Huizen moet geen suf slaapdorp worden en dat betekent dat we ons voorzieningenniveau op orde moeten houden en moeten zorgen voor voldoende betaalbare woningen voor starters zodat ook jongeren de mogelijkheid krijgen zich hier te vestigen. Daarnaast is Huizen een gemeenschap en dat is wat mij betreft meer dan een optelsom van alle inwoners! In een gemeenschap zorg je goed voor elkaar!

 

Hoe ga jij daar aan bijdragen?

Door met de nieuw te kiezen fractie weer vier jaar keihard te werken voor Huizen en de Huizers. De PvdA staat voor goede, eerlijke en realistische keuzes voor Huizen. Voor integriteit en een solide en sociaal beleid waarin mensen en wat hen bezighoudt voorop staan. Met alles wat er op ons afkomt, is de PvdA in Huizen de komende jaren harder dan ooit nodig. Zeker voor die inwoners die, vanwege redenen die vaak buiten hun eigen invloedssfeer liggen, een beroep moeten doen op de gemeenschap. Juist voor die Huizers wil de PvdA een lans blijven breken. Zeker in een slechte economische tijd. Een hele uitdaging om tot een goed gebalanceerd beleid te komen. Daarbij moeten we in gesprek blijven en gaan met onze inwoners en uitleggen waarmee wij bezig zijn zodat inwoners zich betrokken voelen bij hun overheid. Wat de overheid is er dankzij en voor hun!

Agenda

Vergaderingen van de gemeenteraad van Huizen worden live uitgezonden via radio 6FM.

Vergaderstukken vindt u op de website van gemeente Huizen.

Sociale media