PvdA huizen

zoek zoek

Gastcolumn Kerem Gencer (PvdA Huizen): " Veilig voelen, veilig zijn "

 

 Huizen werd recent geconfronteerd met een golf aan autoinbraken, waarbij dure onderdelen zoals navigatiesystemen en airbags buit werden gemaakt.

Ook vandalisme zorgt op verschillende plekken in Huizen voor onveiligheidsgevoelens bij de burgers.

Een aantal inwoners heeft hierover in een commissievergadering van de gemeenteraad hun ongenoegen uitgesproken.

Zij gaven aan zich steeds minder veilig te voelen en hebben zelf initiatieven genomen, zoals posten in het vierde kwadrant en bij het winkelcentrum Oostermeent. Verdachte situaties worden via een WhatsApp-groep gedeeld met de buurtbewoners en doorgegeven aan de politie.

De Partij van de Arbeid Huizen is voorstander van het betrekken van wijkbewoners bij het veiligheidsbeleid en op zich is een burgerinitiatief goed.

Hier ligt echter een duidelijke taak voor de lokale overheid.

Het veiligheidsgevoel is in verschillende wijken van Huizen onvoldoende. De PvdA vindt dit zorgelijk en heeft dit in de commissievergadering uitgesproken.

Aansluitend hierop heeft de PvdA een motie “Uitbreiding handhaving en toezicht” voorbereid. Inmiddels hebben burgemeester en wethouders het besluit genomen om deze zomermaanden tijdelijk de handhavingscapaciteit van de gemeentelijke BOA’s (Bijzondere Opsporings Ambtenaar) te vergroten. Dit wordt na deze periode geëvalueerd.

De Partij van de Arbeid is tevreden met dit collegebesluit en zal deze extra inzet nauwlettend volgen. Zo nodig zal zij aanvullende maatregelen voorstellen, om ervoor te zorgen dat meer burgers zich in onze gemeente veilig voelen.

Kerem Gencer
PvdA-Huizen
 

 

(Link naar:Gastcolumn Kerem Gencer (PvdA Huizen): ’Veilig voelen, veilig zijn’)

http://www.dichtbij.nl/t-gooi/regionaal-nieuws/artikel/4262081/gastcolumn-kerem-gencer-pvda-huizen-veilig-voelen-veilig-zijn.aspx

 

Agenda

Vergaderingen van de gemeenteraad van Huizen worden live uitgezonden via radio 6FM.

Vergaderstukken vindt u op de website van gemeente Huizen.

Sociale media