PvdA huizen

zoek zoek

Gastcolumn Margot Leeuwin (PvdA Huizen):

 

Zoek het zelf maar uit!

 

Vorige week heeft de politie bekend gemaakt dat het aantal mensen dat verward worden aangetroffen sterk is gestegen, ook in Huizen. Dit jaar waren er al 90 incidenten

Dit is een rechtstreeks gevolg van de bezuinigingen in de GGZ, waardoor mensen met psychische problemen minder hulp en begeleiding krijgen. 

Daarnaast worden steeds meer patiënten thuis behandeld door de GGZ.

 

Deze kwetsbare mensen hebben vaak dagelijks ondersteuning nodig om goed te blijven functioneren maar onder het mom van zelfredzaamheid, worden ze te makkelijk en te snel los gelaten en mogen ze het zelf uitzoeken!

Ook werd meegedeeld dat de politie deze verwarde mensen niet meer gaat opvangen of ergens gaat onderbrengen als het uit de hand dreigt te lopen. Hier ligt dus weer een taak voor de gemeente, die vanuit haar zorgplicht moet zorgen dat iedereen de juiste hulp krijgt. En dat gaat lang niet altijd goed, zoals laatst bleek in Hilversum, toen er een bedreigende situatie ontstond en de crisisdienst  van de GGZ niet thuis gaf en iedereen naar elkaar wees voor hulp.


Er zijn twee pijlers nodig: de acute opvang, die bijna altijd buiten kantooruren nodig is, en een meer structurele aanpak om herhaling te voorkomen.

Mensen met verward gedrag behoren op een passende en zo weinig mogelijk traumatiserende manier te worden opgevangen of vervoerd.

Bij acute incidenten moet een snelle professionele beoordeling van de situatie en zonodig de opvang, 24 uur per dag en zeven dagen per week geregeld zijn. Daar hoort ook passend vervoer naar een passende locatie bij. Een politieauto en een politiecel zijn dat niet. 

Hier wordt aan gewerkt door de regio.

Een structurele aanpak, die zou kunnen helpen  is de "persoonsgerichte aanpak", waarbij vanuit verschillende kanten bekeken wordt welke hulp er nodig is. Daarbij wordt niet alleen naar de acute hulpvraag gekeken maar juist ook naar de onderliggende problemen.

Veiligheid voor de verwarde  persoon maar ook voor de omgeving staat voorop, maar er wordt ook gekeken naar de financiën , huisvesting, dagbesteding, medicatie enz. Misschien is er een mentor nodig of een budgetmaatje, misschien gewoon wat gezelschap in een buurthuis, maar ook zwaardere hulp kan nodig zijn. Laten we hopen dat deze aanpak gaat werken en laten we ook samen letten op de kwetsbare mensen in onze omgeving. 

Margot Leeuwin

PvdA Huizen

Agenda

Vergaderingen van de gemeenteraad van Huizen worden live uitgezonden via radio 6FM.

Vergaderstukken vindt u op de website van gemeente Huizen.

Sociale media