PvdA huizen

zoek zoek

PvdA Huizen bezoekt bijeenkomst medewerkers Vivium

 

Bezoek bijeenkomst medewerkers Vivium

Vivium heeft, net als nog 21 andere thuiszorgaanbieders zich in 2012 ingeschreven om thuiszorg te gaan bieden in de Gooi en Vechtstreek. Dit contract ging in 1-1-2013. Bij deze aanbesteding heeft Vivium aangegeven dat er winst werd gedraaid op deze activiteiten. Later is daarnaast aangeven dat de winst hoger was dan begroot en de overheadkosten verlaagd waren. Ondanks dat kwam er in juni 2013 een brief naar alle personeelsleden. In deze brief werd aangegeven dat door kabinetsbeleid er minder huishoudelijke hulp nodig was. Daarnaast dat ze verlies maakte op de huishoudelijke activiteiten, wat in tegenspraak is met hetgeen tijdens de inschrijving voor de thuiszorg, maar ook na het verstrekken van deze brief verkondigd is. De gevolgen voor de medewerkers waren dat Vivium in de brief aangaf de tijdelijke contracten niet te verlengen en de optie gaven om of ontslag te nemen of om van schaal 15 naar schaal 10 te gaan. Dit terwijl er door de gemeenten was afgesproken dat er in schaal 15 ingeschaald moest worden met een minimumsalaris per uur van € 10,80.

De gemeenteraden waaronder PvdA Huizen hebben hier vragen over gesteld aan de wethouder in twee raadsvergaderingen. Aan de hand van deze raadsvergaderingen zijn er sancties ingesteld tegen over Vivium om de contractuele afspraken af te dwingen. Vivium heeft daarop de stap naar de rechter gemaakt. Deze zaak kwam tot een uitspraak op 23 december, waarbij Vivium in het ongelijk werd gesteld en verplicht werd de contractuele afspraken na te komen. Maar dezelfde dag gaf Vivium een “mooi” kerstcadeau aan zijn medewerkers en klanten door zowel via de media als brieven de mededeling te doen dat ze gingen stoppen met de huishoudelijke hulp. Dit is alleen te bestempelen als keihard en kil. De regio melden na deze berichtgeving dat bij de ontbinding van de contractuele voorwaarde met Vivium, de 3000 klanten worden overgenomen door andere aanbieders. De Gooische FNV-bonden en PvdA Huizen vinden dat ook de medewerkers moeten worden overgenomen met inachtneming van de arbeidsvoorwaarde, dit doormiddel van directe koppeling van cliënt aan medewerkers. Dit is ook de wens van de cliënt zoals ook duidelijk tijdens de bijeenkomst naar voren kwam. Nadere berichten in de afgelopen 3 weken van Vivium laten deze stop van huishoudelijke hulp boven de markt zweven.

Vivium heeft vlak nadat het bekend werd dat deze bijeenkomst georganiseerd zou worden, contact opgenomen met de gemeenten en de vakbonden om te gaan praten over deze situatie. De gemeenten zullen vandaag de eerste gesprekken voeren met Vivium. In de komende week zullen de rest van de gesprekken volgen met zowel de Ondernemingsraad van Vivium als met het bestuur van Vivium.

PvdA Huizen staat open voor deze gesprekken, mits de afspraken worden nageleefd. Wij maken ons ook sterk voor het feit dat de cliënten en medewerkers niet de dupe worden van wanbeleid/wangedrag van Vivium.

Agenda

Vergaderingen van de gemeenteraad van Huizen worden live uitgezonden via radio 6FM.

Vergaderstukken vindt u op de website van gemeente Huizen.

Sociale media