PvdA huizen

zoek zoek

Reactie PvdA Huizen op besluit GS om herindelingsprocedure.

 

Reactie PvdA Huizen op besluit Gedeputeerde Staten Noord Holland om herindelingsprocedure Blaricum, Huizen en Laren voort te zetten. Tekst uitgesproken door Maarten Hoelscher tijdens de raadsvergadering van 9 november 2017:

Het besluit van GS verbaast ons niet en sterker nog wij vinden het getuigen van moed! Wrang voor enkele partijen in deze raad nu in de wielen te zijn gereden door het door hun landelijke broeders afgesloten regeerakkoord. Daarin staat immers dat gemeenten die voor het uitvoeren van kerntaken grotendeels afhankelijk zijn van gemeenschappelijke regelingen

De landelijke trend is dat belangrijke taken op lokaal en regionaal niveau komen te liggen. Ook bij onze gemeenten. Daarvoor hebben we een bestuur nodig dat een serieuze gesprekspartner wordt van de besturen van Amsterdam, Utrecht én provincies. Samen met de tendens ’meer taken, minder geld’, levert dit de vraag op: past dit nog wel bij het schaalniveau van kleinere gemeenten?

Niets mis
Er is niets mis met het huidige gemeentelijke bestuursmodel met gemeenteraad en college. De voorgestelde constructie zet de raad echter deels buitenspel óf wordt onder druk gezet om vooral níet van mening te verschillen.
Samenvattend, een schijnzelfstandigheid met (minimaal) een verminderd democratisch gehalte, een twijfelachtige bestuurskracht en opnieuw hogere bestuurskosten. In de tekst van het voorstel zelf, wordt opvallend genoeg niet gerept over de extra kosten die deze constructie met zich meebrengt.

Prettig
Zelfstandig blijven, klinkt iedereen prettig in de oren. Geeft een vertrouwd gevoel. Streven we echter naar een effectiever bestuur in onze regio, met kosten die in verhouding staan tot het resultaat, dan kunnen we deze voorgestelde constructie overslaan. Indien we een krachtige gemeente willen, zonder een spaghetti aan ’gemeenschappelijke regelingen’, mandateringen, beleidsregiseurs etc., dan zou een stap naar een grotere gemeente wel degelijk een mogelijkheid kunnen zijn.
Al deze argumenten zijn natuurlijk niet nieuw voor raadsleden en colleges. Het vereist eerlijkheid en moed om tegen het onderbuikgevoel in, dit publiekelijk toe te geven én er naar te handelen. En het vereist ook een zekere mate van zelfreflectie om kritisch naar het huidige functioneren van de BEL Combinatie te kijken.

Verdienen
Huizen, Laren en Blaricum verdienen een democratischer en effectiever bestuur, denken de raadsleden van PvdA-Huizen, VVD-Blaricum, D66-Laren en -Blaricum. En mogelijk zelf meer bestuurders en raadsleden uit deze gemeenten. Maar mogelijk dat oude coalitie-afspraken en/of fractiedisciplines hier roet in het eten

Wij willen inwoners niet verder weg zetten maar juist door nieuw wijkenbeleid méér willen betrekken bij het lokale bestuur.

Wij willen onze reserves niet verkwanselen; ook willen wij de OZB laag houden. Wij willen hierover goede afspraken maken met Blaricum en Laren.
Uiteraard zal ook voor de PvdA bij onderhandelingen het Huizer belang uitgangspunt zijn maar een goede samenwerking vereist rekening met elkaar te houden.

Gemeenten die fuseren zijn voordeliger uit dan gemeenten die (ambtelijk) samenwerken. Vooral de personeelslasten dalen in gefuseerde organisaties aanzienlijk. 
Opmerkelijk is dat gemeenten die recent zijn opgeschaald daadwerkelijk hun bestuurskracht hebben verbeterd. Duidelijk is dat veel organisaties door een gemeentelijke fusie meer positie in de bestuurlijke omgeving hebben gekregen en dus ook bestuurskrachtiger zijn geworden. 
De onderzoekers constateren verder dat op het vlak van de kwaliteit van dienstverlening – één van de centrale doelen van de opschaling – alle organisaties grote stappen zetten. Ze maken aantoonbaar minder kosten dan de organisaties voorheen deden.
Dit zijn enkele conclusies uit een rapport uit 2013 door Binnenlands Bestuur.

Ons advies: trek niet aan een dood paard en ga met vertrouwen de toekomst tegemoet. Samen met Blaricum en Laren. En dank aan de heer Bijkers voor zijn steun.

Agenda

Vergaderingen van de gemeenteraad van Huizen worden live uitgezonden via radio 6FM.

Vergaderstukken vindt u op de website van gemeente Huizen.

Sociale media