PvdA huizen

zoek zoek

Minimabeleid

 

In de gemeenteraadsvergadering van 12 december 2013 heeft de PvdA fractie aangedrongen op een ruimer minimabeleid dan door het college in eerste instantie voorgesteld. Op het eind van de behandeling heeft de raad in meerderheid ingestemd met het amendement van de PvdA. Een mooi resultaat voor alle inwoners die het minder ruim hebben.

Hierbij de bijdrage die Maarten Hoelscher in de vergadering heeft uitgesproken bijdrage minimabeleid.

 

Agenda

Vergaderingen van de gemeenteraad van Huizen worden live uitgezonden via radio 6FM.

Vergaderstukken vindt u op de website van gemeente Huizen.

Sociale media