PvdA huizen

zoek zoek

De winkels in Huizen mogen op zondag open.

 

De winkels in Huizen mogen op zondag open. Maar op dat andere verkiezingsthema, de herindeling, borduurt het nieuwe college voort op dat van het vorige.

Uiterlijk op 5 juli wil het college een voorstel aan de raad voorleggen om de winkeltijdenverordening te wijzigen. Die moet de ’openstelling van winkels op zondag van 12.00 tot 18.00 uur’ mogelijk maken.

De bevoorrading moet ook binnen die openingstijden plaatsvinden. Daarmee zetten VVD, CDA, D66 en PvdA een ferme streep door wat de drie christelijke partijen vier jaar geleden uit het vuur hadden gesleept.

Tijdens de verkiezingscampange was al duidelijk dat het CDA een flinke scheut water bij de wijn had gedaan, en dat de zondagsluiting voor de ChristenUnie geen breekpunt zou zijn. Alleen de SGP bleef mordicus tegen.

Een ander verkiezingsthema was de herindeling. De provincie wil dat Huizen fuseert met Blaricum en Laren. ’De verkiezingsuitslag in onze buurgemeenten heeft een duidelijk signaal opgeleverd voor behoud van zelfstandigheid’, constateert het nieuwe college.

Hoewel de uitslag in Huizen ’minder uitgesproken’ was, kan die toch ’worden uitgelegd als een duidelijke voorkeur voor zelfstandigheid’.

De collegepartijen spreken daarom af dat Huizen ’voorstander blijft van behoud van zelfstandigheid’, maar ’niet de ogen sluit voor het proces van herindeling met Blaricum en Laren’.

’In dat proces zal de voorkeur voor behoud van zelfstandigheid blijven doorklinken en wordt gestreefd naar een, zo mogelijk, gezamenlijke positie met de beide beoogde fusiepartners.’

 

(Bron: G&Eemlander 15 mei 2018)

 

Agenda

Vergaderingen van de gemeenteraad van Huizen worden live uitgezonden via radio 6FM.

Vergaderstukken vindt u op de website van gemeente Huizen.

Sociale media